Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thông báo cho ông Trần Nhi

(VOV5) - Trong thời hạn (04) bốn tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu ông Trần Nhi không có mặt, thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thông báo cho ông Trần Nhi - sinh năm 1967; Hộ khẩu thường trú: Thôn Chánh Nam, xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Chánh Nam, xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, Phú Yên nay ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để giải quyết về việc bà Nguyễn Thị Hưởng yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm ông Trần Nhi vắng mặt tại nơi cư trú.

Trong thời hạn (04) bốn tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu ông Trần Nhi không có mặt, thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu ông Trần Nhi biết được thông báo hoặc ai có được tin tức về ông Trần Nhi xin liên hệ: Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 01 Nguyễn Huệ, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; Ủy ban nhân dân xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; hoặc người yêu cầu.

Phản hồi

Các tin/bài khác