Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang thông báo cho chị Đặng Hồng Xa

(VOV5) - Thời gian mở phiên tòa xét xử vụ án như sau: Phiên tòa lần thứ nhất: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 01 tháng 11 năm 2019. Phiên tòa lần thứ hai: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang thông báo cho chị Đặng Hồng Xa, sinh năm 1991. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; Chỗ ở hiện tại: 298 Sherburnes AVE st Paul MN 55103, USA được biết.

Vào ngày 11/01/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, Việt Nam đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đối với bà Đinh Thanh Phương.

Nội dung người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam yêu cầu bà Đinh Thanh Phương và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trả lại số tiền vay tạm tính đến ngày 01/3/2017 là 752.312.500đ, trong đó nợ gốc là 500.000.000đ, nợ lãi trong hạn là 190.666.667đ, nợ quá hạn là 61.645.833đ. Nếu bà Đinh Thanh Phương không có khả năng trả nợ thì yêu cầu Tòa án xử lý tài sản thế chấp theo quy định.

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 09/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tiến hành thông báo về thời gian và địa điểm giải quyết vụ án cho chị Đặng Hồng Xa được biết thông qua đường bưu chính viễn thông nhưng không được.

Nay, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang thông báo cho chị Đặng Hồng Xa biết về thời gian và địa điểm giải quyết vụ án như sau:

1. Về thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải:

- Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ nhất: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2019

- Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ hai: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ: Số 11A, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Thời gian mở phiên tòa xét xử vụ án:

- Phiên tòa lần thứ nhất: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 01 tháng 11 năm 2019

- Phiên tòa lần thứ hai: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Địa điểm: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ: Số 11A, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nếu chị Đặng Hồng Xa vắng mặt, thì Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, Việt Nam sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác