Chính phủ họp, thảo luận xây dựng 8 dự án luật quan trọng

(VOV5) - Trong 2 ngày, 7-8/8, Chính phủ tiến hành phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng Luật. Chính phủ đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến xây dựng 8 dự án luật quan trọng, nhất là dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Thủ đô. Tờ trình dự án Luật đất đai (sửa đổi) là một trong 8 dự án Luật quan trọng được các thành viên Chính phủ tập trung cho ý kiến tại phiên họp này. Trên cơ sở thống nhất cao việc ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) là cần thiết, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo sự đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật về đất đai, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý, sử dụng đất đai, phù hợp với cơ chế, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của tờ trình Luật đất đai (sửa đổi) liên quan đến hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; cơ chế thu hồi đất; giá đất; thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai cũng như thời gian ban hành và mục đích áp dụng Bảng giá đất….


Chính phủ họp, thảo luận xây dựng 8 dự án luật quan trọng - ảnh 1


Một trong những vấn đề các thành viên Chính phủ quan tâm trong Tờ trình dự án Luật thủ đô, đó là quản lý dân cư. Đa số các thành viên Chính phủ cho rằng cần áp dụng một số biện pháp hành chính để hạn chế việc đăng ký thường trú tại nội thành Hà Nội, góp phần hạn chế tình trạng quá tải về dân cư ở nội thành…Nhiều ý kiến cũng đồng tình với quy định cho phép Hà Nội quy định mức thu phí, lệ phí ở nội thành cao hơn, nhưng không quá 02 lần so với mức thu do Chính phủ và Bộ Tài chính quy định trong lĩnh vực môi trường và giao thông vận tải.

Cũng tại phiên họp chuyên đề xây dựng Luật, Chính phủ đã nghe và cho ý kiến về các tờ trình dự án Luật giáo dục quốc phòng - an ninh; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật việc làm; Luật hòa giải cơ sở; Luật hộ tịch và Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Cũng tại phiên họp, Bộ Tư pháp báo cáo tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ./.

Phản hồi

Các tin/bài khác