Cuộc họp về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(VOV5) - Sáng 12/6, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 6 tháng đầu năm 2012; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ: Việc thực hiện tốt Chỉ thị 03 là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi suy thoái thư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, Bộ phận giúp việc các cấp cần chú ý việc đa đạng hóa phương pháp, hình thức, chú trọng đi vào chiều sâu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chú ý tìm tòi những nội dung thiết thực, mang lại hiệu quả có sức thuyết phục. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ phận giúp việc cần gợi mở cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới gắn với các địa phương, ngành các cấp./.

Phản hồi

Các tin/bài khác