Hội nghị toàn quốc về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

(VOV5) - Hội nghị diễn ra sáng nay, tại Hà Nội, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nêu rõ: Nghị quyết số 37  của Bộ Chính trị giữ vai trò đặc biệt quan trọng về công tác lý luận, chứa đựng những định hướng lớn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Do vậy, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 37 trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu các đại biểu cần nghiên cứu, thảo luận, nắm vững những nội dung Nghị quyết. Trên cơ sở đó, nghiêm túc đánh giá hoạt động lý luận và công tác lý luận ở bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình để làm rõ hiệu quả và thực trạng trong thực tiễn, từ đó chỉ đạo công tác lý luận phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Ông Đinh Thế Huynh phân tích làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm của Nghị quyết 37 và yêu cầu sau hội nghị này, các đại biểu tích cực triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết, trước mắt để phục vụ việc thảo luận dự thảo văn kiện Đảng, tổ chức tốt đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Về lâu dài, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác lý luận ở các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác