Hội thảo“Những v/đ DT thiểu số cần được nghiên cứu sửa đổi trong Hiến pháp 1992

(VOV5) - Sáng 28/9, trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đã diễn ra Hội thảo “Những vấn đề dân tộc thiểu số cần được nghiên cứu sửa đổi trong Hiến pháp 1992”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nêu rõ: Thời gian qua, việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đã được Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tổng kết theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Nhiều cuộc hội thảo, hội nghị khoa học về Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp cho thấy giá trị, vai trò và ý nghĩa của đạo luật gốc trong việc phát triển đất nước. Các quyền tự do cơ bản của công dân nói chung, các dân tộc thiểu số nói riêng không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã xem xét những kết quả đạt được trong việc thực hiện các quy định của Hiến pháp 1992, thảo luận, làm rõ nội dung vấn đề đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo theo quy định của Hiến pháp năm 1992; công tác tuyên truyền giáo dục, cung cấp thông tin nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số... Hội thảo góp phần tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho đồng bào thực hiện tốt các quyền về chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

Phản hồi

Các tin/bài khác