Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

(VOV5) - Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 – 17/11/2015), diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư, nhấn mạnh cách đây 65 năm, ngày 17/11/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam, sau đó được lấy làm ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 


Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - ảnh 1

UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh chụp ảnh với các đại biểu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.


Trải qua 65 năm phát triển, các lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân nói chung và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nói riêng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tư tưởng ngoại giao nhân dân Hồ Chí Minh không ngừng được phát triển và vận dụng sáng tạo. Trong bối cảnh mới, tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, công tác đối ngoại nhân dân có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng trong mặt trận đối ngoại và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này đòi hỏi các cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân nhận thức sâu sắc và triển khai thực hiện tốt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển: "Cần tích cực tham gia triển khai chiến lược ngoại giao toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại theo tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ đất nước, truyền thống và con người Việt Nam, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới của Việt Nam; đấu tranh với những âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước".

Ông Lê Hồng Anh tin tưởng với truyền thống tự hào trong hơn nửa thế kỷ qua, công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phản hồi

Các tin/bài khác