Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước

(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Cục Văn thư và lưu trữ Việt Nam. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tiền thân là Nha Lưu trữ Công văn và Thư viện toàn quốc. Đến năm 2001 đổi thành Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ nội vụ.

Trải qua 50 năm thành lập và phát triển, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó nổi bật là hướng dẫn chỉnh lý tài liệu phông lưu trữ quốc gia; quản lý hồ sơ, tài liệu khi hợp nhất; bảo quản tài liệu lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư, lưu trữ.

Song song với việc bảo quản tài liệu theo phương pháp truyền thống, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã thực hiện công tác tu bổ, phục chế tài liệu quý, hiếm của quốc gia bị hư hỏng; thực hiện số hóa, bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia với hệ thống kho tàng, trang thiết bị hiện đại; phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu của hàng trăm nghìn độc giả…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Hoàng Trường, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, cho biết:Nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác bảo quản an toàn và khai thác sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ quốc gia; Nâng cấp phông, xử lý tài liệu Đại bạ-Hán Nôm; Châu bản-Mộc bản; Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia; sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam; Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong công tác bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ...”

Phản hồi

Các tin/bài khác