Ra mắt sách “Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên”

(VOV5) - Chiều 22/4, Nhà xuất bản Tri thức tổ chức cuộc tọa đàm nhân dịp ra mắt cuốn sách: “Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên”.

Ra mắt sách “Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên” - ảnh 1

Cuốn sách: Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên” do Viện Tư vấn phát triển (CODE) thực hiện.

Nhóm tác giả vận dụng lý thuyết về phát triển bền vững vùng để đưa ra những nghiên cứu về đặc điểm tự nhiên, lịch sử và xã hội, cộng đồng các dân tộc, sự phân hóa giàu nghèo, những vấn đề phát triển kinh tế ở Tây Nguyên trong mối quan hệ hài hòa giữa quản lý và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng đưa ra những kiến nghị, giải pháp cơ bản nhằm góp phần phát triển bền vững vùng Tây Nguyên./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác