Tiến tới khắc phục bền vững tác động, hậu quả của bom mìn sau chiến tranh

(VOV5) - Ngày 4/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (IC-VVAF), Tổ chức hỗ trợ nạn nhân bom mìn CPI tổ chức Hội thảo trợ giúp nạn nhân bom mìn. Hội thảo nghe các báo cáo tổng quan và định hướng trợ giúp nạn nhân bom mìn của Ban chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đến năm 2015...

Tiến tới khắc phục bền vững tác động, hậu quả của bom mìn sau chiến tranh - ảnh 1
(Ảnh minh họa: baobinhphuoc)Tại Hội thảo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn và trợ giúp nạn nhân bom mìn của Việt Nam. Các đại biểu cho rằng để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, cần sự chung tay góp sức của các bộ, ngành, cả cộng đồng xã hội, cũng như sự giúp đỡ, tài trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ. Việt Nam cần tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả của bom mìn sau chiến tranh; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, kiện toàn, nâng cao năng lực cơ quan chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực của các lực lượng rà phá, xử lý bom mìn Việt Nam, xây dựng dự án rà phá bom mìn tái hòa nhập cộng đồng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác