Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong ngành nông nghiệp

(VOV5) - Sáng 8/1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác cải cách hành chính 2012 và chương trình xây dựng, áp dụng ISO 9001:2008.

Trên cơ sở Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ, trong năm qua, công tác cải cách hành chính của ngành được triển khai tập trung vào 7 lĩnh vực, với 42 nhiệm vụ và 81 hoạt động. Đặc biệt trong năm 2012, ngành đã xây dựng được 5 dự án Luật thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 gồm: Dự án Luật phòng chống thiên tai; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Thú y, Luật thủy sản sửa đổi và Luật thủy lợi góp phần quan trọng vào việc nâng cao quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực do Bộ quản lý và những thành tựu ngành nông nghiệp đạt được trong năm qua…

Về hoạt động ngành Nông nghiệp năm 2013, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám nêu rõ: “Trong năm 2013, ngành sẽ nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong ngành nông nghiệp nói chung và việc cải cách hành chính là quản lý theo chuỗi sản phẩm. Đây là 2 định hướng trọng tâm để thực hiện tốt trách nhiệm của ngành và thúc đẩy ngành phát triển”.

Phản hồi

Các tin/bài khác