Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2014

(VOV5) - Sáng 26/2, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị lần thứ 23 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Hội nghị đã quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014; kế hoạch kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên năm 2014. Trong đó tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Ủy ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam tổ chức lấy ý kiến góp ý trong các đối tượng thanh niên, nhà khoa học, quản lý… đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.


Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2014  - ảnh 1


Ông Dương Văn An, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, cho biết: “Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên. Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện các chính sách đối với thanh niên tình nguyện, tài năng trẻ. Xây dựng cơ chế đặc thù để bổ sung nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên đối tượng yếu thế. Xây dựng các chương trình hỗ trợ sinh viên, thanh niên chuyển từ giai đoạn học sang làm. Khuyến khích thanh niên đi xây dựng kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”.

Phản hồi

Các tin/bài khác