Việt Nam ủng hộ và thực hiện Kế hoạch hành động của IAEA về An toàn hạt nhân

(VOV5) - Ngày 17/9, tại Vien (Áo) diễn ra Khóa họp thường niên lần thứ 56 Đại hội đồng Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) với sự tham dự của 155 quốc gia thành viên cùng các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cơ quan thông tấn báo chí đến từ nhiều quốc gia.

Việt Nam ủng hộ và thực hiện Kế hoạch hành động của IAEA về An toàn hạt nhân - ảnh 1

Trong phần phát biểu của mình tại Khóa họp, Trưởng đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân khẳng định Việt Nam ủng hộ và thực hiện Kế hoạch hành động của IAEA về An toàn hạt nhân, đồng thời hoan nghênh các quốc gia điện hạt nhân đã thực hiện việc đánh giá an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân và thực hiện các hành động cần thiết để tăng cường an toàn hạt nhân. Bộ trưởng Nguyễn Quân thông báo trước toàn thể khóa họp việc Chủ tịch nước Việt Nam đã phê chuẩn Nghị định thư bổ sung; các thủ tục cần thiết để tuyên bố gia nhập Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và phê chuẩn Phần sửa đổi của Công ước cũng đã được hoàn thành và trình Chủ tịch nước để quyết định sớm nhất.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác