Bảo tồn và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An

(VOV5) - Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ bảo tồn nguyên vẹn tính toàn vẹn, tính chân xác, giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

Bảo tồn và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An - ảnh 1Mục tiêu của đề án nhằm bảo vệ tính toàn vẹn, tính chân xác, giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An - Ảnh: VOV

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ bảo tồn nguyên vẹn tính toàn vẹn, tính chân xác, giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. 

Phạm vi thực hiện đề án trên địa bàn thành phố Hội An, trọng tâm là khu phố cổ Hội An và một số khu vực của các địa phương lân cận địa bàn thành phố Hội An có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Chúng tôi đặt ra mục tiêu cao nhất là vừa bảo tồn các giá trị văn hóa, các giá trị cộng đồng nhưng vừa phải phát triển các giá trị đó để nâng cao thu nhập cho người dân, rồi cải thiện môi trường sinh thái, trùng tu, tôn tạo các di sản vật thể và phi vật thể tại thành phố này".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác