Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Thừa Thiên - Huế

(VOV5) - Ngày 3/3, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại "Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng", do Tổ chức Handicap International tài trợ không hoàn lại với tổng vốn dự án tương đương 500.000 USD.


 Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh bị tổn thương não (cả người lớn và trẻ em) trên địa bàn, thông qua các dịch vụ phục hồi chức năng tại cơ sở y tế và tại cộng đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 5 năm 2016 - 2020. Theo đó, các hoạt động chính của dự án gồm xây dựng các giáo trình, tài liệu tham khảo, tham vấn về cung cấp các dịch vụ chăm sóc toàn diện và chất lượng cho bệnh nhân bị các tổn thương não; nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên ngành; thúc đẩy và đo lường việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc toàn diện và cung cấp dụng cụ, thiết bị có chất lượng cho người khuyết tật. 

Phản hồi

Các tin/bài khác