Bộ Công an công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

(VOV5) - Thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố do Việt Nam và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định được công bố tại: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aqsanctionslist 

Bộ Công an vừa công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Ngoài danh sách tổ chức cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố đã công bố là “Tổ chức khủng bố Việt Tân” và “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Bộ Công an bổ sung thêm danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định.

Toàn bộ thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Việt Nam và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định được công bố tại địa chỉ:https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aqsanctionslist 

Bộ Công an yêu cầu các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan phải có trách nhiệm thực hiện không trì hoãn việc phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan tới các tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định hoặc do Việt Nam chỉ định.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác