Đại học Quốc gia Hà Nội có 6 lĩnh vực góp mặt trong bảng xếp hạng thế giới

(VOV5) - Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng 6/11 lĩnh vực - tăng thêm 2 lĩnh vực so với kỳ xếp hạng trước. Trong bảng xếp hạng THE WUR by Subjects 2023.

Ngày 26/10, tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE) công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực của kỳ xếp hạng thế giới 2023 (THE WUR by Subjects 2023), trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng 6/11 lĩnh vực - tăng thêm 2 lĩnh vực so với kỳ xếp hạng trước. Trong bảng xếp hạng THE WUR by Subjects 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì 4 lĩnh vực đã được xếp hạng trong kỳ xếp hạng trước và gia tăng thêm 2 lĩnh vực mới được xếp hạng là Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics) và Khoa học sự sống (Life Sciences).
Qua các kỳ xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày càng thể hiện vị thế đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực khi liên tiếp gia tăng số lượng lĩnh vực được xếp hạng từ 2 lĩnh vực (năm 2020), 3 lĩnh vực (năm 2021), 4 lĩnh vực (năm 2022) và bảng xếp hạng THE WUR by subject 2023 đã có đột phá khi có tới 6 lĩnh vực được xếp hạng.

Trước đó, ngày 12/10, tổ chức xếp hạng THE cũng đã công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới THE WUR 2023, trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì vị trí trong top 1001-1200 thế giới và có sự tăng trưởng về chất lượng nghiên cứu khoa học và chất lượng giảng dạy.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác