Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong giáo dục nghề nghiệp

(VOV5) - Đến năm 2025, 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 5 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. 

Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, đến năm 2020, 100% các trường cao đẳng và trường trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. Phạm vi đối tượng được tham gia là  học sinh, sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trong toàn quốc.

Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cho biết: "Giải pháp theo mục tiêu tạo môi trường cho học sinh sinh viên khởi nghiệp là thành lập các trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp tại các trường cao đẳng và trường trung cấp. Các hoạt động của Trung ương Đoàn Liên hiệp phụ nữ; hiệp hội doanh nhân trẻ có thể kết nối các đối tượng vào thì mới có thể có hiệu quả được, khả thi được. Tiếp theo kết nối giữa doanh nghiệp. Điều này rất quan trọng với sinh viên, với nhà trường về khởi nghiệp sáng tạo xây dựng cơ chế để làm sao ý tưởng khởi nghiệp của các em đến với các nhà đầu tư, với doanh nghiệp gắn với thị trường, gắn với nhu cầu sản xuất". 

Phản hồi

Các tin/bài khác