Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(VOV5) - Cách mạng Tháng Mười Nga thành công không chỉ đánh dấu sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới mà còn tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Một thế kỷ trôi qua nhưng chưa có một sự kiện nào lại có ý nghĩa lớn lao và tính chất quốc tế sâu rộng như cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Sức mạnh toàn diện và tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô ( Liên bang Nga ngày nay) đã khẳng định giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga và những tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của các phong trào cách mạng trên thế giới trong thế kỷ XX, trong đó có Việt Nam.

 Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - ảnh 1

Ảnh minh họa: PGS. TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Cách đây 100 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik, đứng đầu là Vladimir Ilyich Lenin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên nhà nước Xô Viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Kỷ nguyên mới cho lịch sử nhân loại

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công không chỉ đánh dấu sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới mà còn tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa, một chế độ xã hội xóa bỏ mọi áp bức bất công, đem lại công bằng, bình đẳng, tự do cho con người, đối lập với các chế độ xã hội của giai cấp bóc lột trước đó. Sự ra đời của nhà nước Xô viết và bước phát triển to lớn của Liên Xô trong những thập niên đầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội thể hiện đầy đủ sức mạnh và tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: “Chính thực tiễn lịch sử của thế giới hiện đã đã chứng minh giá trị lịch sử và giá trị thời đại to lớn, vững bền của Cách mạng tháng Mười Nga. Cuộc cách mạng này đã lập nên chế độ Xô Viết của công-nông-binh và quần chúng cách mạng của nước Nga. Đó là chế độ xã hội, xã hội chủ nghĩa. Điều này cũng có nghĩa là với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của nhà nước Xô Viết, Chủ nghĩa Tư bản không còn là lực lượng độc tôn trong nền kinh tế, chính trị toàn cầu và đã phải bắt đầu chung sống với Chủ nghĩa xã hội”.

 Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - ảnh 2Ảnh minh họa: Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan (bên phải) trả lời trong một chương trình tọa đàm của VOV. 

Bài học giá trị cho cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã thổi luồng ánh sáng mới của thời đại, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin đến Việt Nam, cổ vũ quần chúng công nông vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định: Cách mạng tháng Mười Nga thực sự mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Một kỷ nguyên không chỉ đi lên Chủ nghĩa xã hội mà kỷ nguyên thay đổi cả cuộc sống, lối sống của cả thế giới, trong đó có Việt Nam: “Chính cuộc cách mạng ấy là động lực, là cảm hứng cho cuộc đấu tranh nhân dân các nước Tư bản Chủ nghĩa để giành tự do, cơm áo và lợi quyền cho mình. Chính thành tựu to lớn của cách mạng tháng Mười Nga ở trên các nước Xô Viết, trong cả hệ thống Xã hội Chủ nghĩa ở trên thế giới nhưng mà nó lại dẫn tới sự sụp đổ vào năm 1991 lại trở thành bài học xương máu cho chúng ta, nhất là đất nước như Việt Nam chúng ta đang đi theo và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Bài học đó là chúng ta phải liên tục vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Marx Lenin, những bài học kinh nghiệm toàn thế giới hay thậm chí chúng ta phải dang tay thu nhận toàn bộ kinh nghiệm tốt của nhân loại để phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”.

Cùng với những biến đổi sâu sắc của thời đại và thế giới, Đảng cộng sản Việt Nam kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kiên trì sự nghiệp đổi mới khởi xướng từ Đại hội 6, tháng 12/1986 cho đến nay. Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng tiếp thu có chọn lọc, tận dụng phù hợp với giá trị của nền văn minh nhân loại để hiện thực hóa con đường cách mạng. Ông Vũ Khoan, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh: “Đại hội 6 nói đến đổi mới toàn diện, trong đó đổi mới hàng đầu là đổi mới tư duy. Hiện nay đổi mới tư duy có chút tiến bộ nhưng chậm và tình hình đất nước hiện nay chúng ta còn nhiều tồn tại, như vấn đề về xây dựng Đảng, đổi mới Đảng. Bài học đổ vỡ của Liên Xô đến nay cần tiếp tục nhìn lại, phải rút ra những gì là kinh nghiệm, những gì là nguyên nhân, vẫn mang tính thời sự sâu sắc, không thể chủ quan được. Chúng ta cần trao đổi để tìm đường hướng phát triển, đặc biệt phải đổi mới, đổi mới hơn nữa”.

Những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới đã góp phần khẳng định tầm vóc lớn lao, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để khẳng định tầm vóc ý nghĩa lớn lao và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga. Đồng thời, cũng là dịp nhìn nhận phân tích sâu sắc, từ đó rút ra những quy luật, những cách thức phát triển mới, nhanh và bền vững cho Việt Nam trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác