Năm 2015, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2014

(VOV5) -  Trích những nội dung chính trong bài phát biểu của Thủ tướng báo cáo trước Quốc hội về  tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, sáng 20/10.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, Việt Nam vẫn đạt được những kết quả khả quan về kinh tế.  Trên đà này, Chính phủ tiếp tục đề ra các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn cho năm 2015.


Năm 2015, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2014 - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn thách thức là rất lớn.Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Xung đột xảy ra ở nhiều nơi, căng thẳng trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng CSVN, Chính phủ  triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 theo Nghị quyết của Quốc hội. Hàng tháng đều có kiểm điểm, đánh giá và điều chỉnh, bổ sung.

Năm 2014, kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư kinh doanh, tái cơ cấu kinh tế có bước chuyển tích cực
Thủ tướng nhận định tình hình trong nước và quốc tế hiện trong giai đoạn phức tạp, để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra cho cả năm, Chính phủ luôn bám sát các giải pháp đề ra theo Nghị quyết của Quốc hội, hằng tháng có kiểm điểm, đánh giá, bổ sung. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm có chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định: “Nhìn chung tình hình còn nhiều thách thức, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Cơ bản đạt được các mục tiêu về kinh tế  xã hội mà Quốc hội đã đặt ra. Đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân. Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh, 9 tháng tăng 2,25%, thấp nhất trong 10 năm qua; dự kiến cả năm tăng dưới 5%.Mặt bằng lãi suất giảm khoảng 2% so với cuối năm 2013. Đến nay, tăng trưởng tín dụng đạt 7,26% và dự kiến đạt 12-14% cho cả năm. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam cũng tăng cao nhất từ trước đến nay. Cán cân thương mại, cán cân thanh toán và vãng lai đều thặng dư”.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định hiện các tỷ lệ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của Việt nam đều trong giới hạn cho phép. Tuy vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhận định nợ công đang tăng nhanh trong thời gian gần đây. Theo đó, tỷ lệ trả nợ trực tiếp từ ngân sách của Chính phủ hiện tương ở mức 14,2%, Tỷ lệ trả nợ trực tiếp của của Chính phủ so với tổng thu ngân sách năm 2014 khoảng 14,2% (theo quy định của chiến lược nợ công là không quá 25%, nhưng nếu tính cả vay để đảo nợ và trả nợ vay về cho vay lại là khoảng 26,2% GDP).

Thủ tướng cũng cho rằng  môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Nhu cầu trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh rất lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp.

Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế như kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc. Bội chi ngân sách còn cao. Tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng chậm trong những tháng đầu năm. Nợ xấu còn cao, xử lý còn chậm. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Thị trường chứng khoán phát triển chưa vững chắc. Thị trường bất động sản phục hồi còn chậm. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước trong tổng kim ngạch xuất khẩu còn thấp.

Năm 2015, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2014
Người đứng đầu Chính phủ khẳng định năm 2015, Việt Nam phấn đấu GDP tăng khoảng 6,2%. Tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 5%. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức 5%.  Để đạt được những mục tiêu này,  theo Thủ tướng Việt Nam sẽ  tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô: Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá, kiểm soát tốt lạm phát. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát. Tăng dư nợ tín dụng phù hợp với yêu cầu tăng trưởng gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng. Ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối, tăng dự trữ ngoại tệ và bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam. Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, không tăng chi thường xuyên ngoài lương; bảo đảm bội chi theo kế hoạch. Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn theo quy định. Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, khai thác tốt nhất các cam kết quốc tế và thị trường hiện có. Tăng cường huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

 Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Theo đó tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu ngành, lĩnh vực: “Thực hiện khẩn trương, chặt chẽ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị và chất lượng tín dụng; giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống. Hoàn thành Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng. Đẩy mạnh xử lý nợ xấu, phát triển thị trường mua bán nợ. Có cơ chế phù hợp để hoàn thiện chức năng, tăng thêm nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty quản lý tài sản (VAMC). Bảo đảm đến hết năm 2015 đưa nợ xấu về mức khoảng 3% như kế hoạch đề ra. Huy động các nguồn lực đầu tư tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung chuyển đổi cơ cấu, đổi mới tổ chức sản xuất và tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Song  song với đó, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; thực hiện đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, nhất là trong quản lý giá, phân bổ nguồn lực, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và vận hành hiệu quả các loại thị trường.

Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ của năm 2014. Năm 2015, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Thủ tướng hy vọng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác