Kiện toàn cơ cấu tổ chức của các Ban, Viện TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

(VOV5) - Lễ công bố được thực hiện theo đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định và tinh thần Nghị quyết Đại hội khóa VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 19/07, tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), nhằm đảm bảo hoàn thành, chức năng nhiệm vụ theo Hiến định, sự phân công của Hội đồng trị sự, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Lễ công bố được thực hiện theo đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định và tinh thần Nghị quyết Đại hội khóa VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nhân sự, nội quy hoạt động của các Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022. 

Kiện toàn cơ cấu tổ chức của các Ban, Viện TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017-2022) - ảnh 1 Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562. - Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Để hoàn thành trọng trách trong bối cảnh hội nhập, phát triển và đổi mới của Giáo hội và đất nước, Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Pháp chế Trung ương đã cơ cấu các thành viên có đầy đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, góp phần công sức và sự trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc. Nêu cao ý thức tự giác và tính trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của Ban Kiểm soát Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác