Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: việc tiếp tục đẩy mạnh, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp thiết. 
Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế - ảnh 1

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII của Đảng. (Vũ Dũng/ VOV)

Sáng 29/6, tại Nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII của Đảng. Ba Nghị quyết được quán triệt tại hội nghị lần này là Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12 về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế - ảnh 2

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Để doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, việc tiếp tục đẩy mạnh, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp thiết. Doanh nghiệp nhà nước tập trung đầu tư vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác