บทที่ 38: “โด๋ย - เตี่ยน ” หรือการแลกเงิน

บทที่ 38: “โด๋ย - เตี่ยน ” หรือการแลกเงิน

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 37 ตอนที่ 3: “หอย - เดียะ - จี๋ ” หรือการถามที่อยู่อาศัย

บทที่ 37 ตอนที่ 3: “หอย - เดียะ - จี๋ ” หรือการถามที่อยู่อาศัย

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับวิธีการบอกที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 37 ตอนที่ 2: “หอย - โซ้ ” หรือการถามเบอร์

บทที่ 37 ตอนที่ 2: “หอย - โซ้ ” หรือการถามเบอร์

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับลำดับตัวเลข วิธีการถามเบอร์โทรศัพท์และสายรถเมล์...ในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 37 ตอนที่ 1: “โซ้ - เด๊ม - หว่า - หอย - ต๋วย” หรือการนับเลขและอายุ

บทที่ 37 ตอนที่ 1: “โซ้ - เด๊ม - หว่า - หอย - ต๋วย” หรือการนับเลขและอายุ

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการนับเลขและอายุในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 36: “ตื่อ - ช้าย - เหงียะ” หรือคำตรงข้าม

บทที่ 36: “ตื่อ - ช้าย - เหงียะ” หรือคำตรงข้าม

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักคำตรงข้ามภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับคำตรงข้ามภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 35: “เหมื่อย - เดี่ยว - เนน - หว่า - โคง - เนน” หรือ 10 อย่างของมารยาท

บทที่ 35: “เหมื่อย - เดี่ยว - เนน - หว่า - โคง - เนน” หรือ 10 อย่างของมารยาท

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักมารยาทเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับมารยาทไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 34: การนับเลขและถามอายุ

บทที่ 34: การนับเลขและถามอายุ

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักการนับเลขและถามอายุในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับการนับเลขและถามอายุในภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 33 ตอนที่ 2: “เกา - หอย” หรือคำถาม

บทที่ 33 ตอนที่ 2: “เกา - หอย” หรือคำถาม

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักคำถามในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับคำถามในภาษาไทยต่อไปตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 33 ตอนที่ 1: “เกา - หอย” หรือคำถาม

บทที่ 33 ตอนที่ 1: “เกา - หอย” หรือคำถาม

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักคำถามในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับคำถามในภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 32: “เก๊า - จุ๊ก - เกา - เดิน” หรือ โครงสร้างของประโยคความเดียว

บทที่ 32: “เก๊า - จุ๊ก - เกา - เดิน” หรือ โครงสร้างของประโยคความเดียว

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักโครงสร้างของประโยคความเดียวในภาษาเวียดนามตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 31: “เบี๋ยน-บ๊าว” หรือป้าย

บทที่ 31: “เบี๋ยน-บ๊าว” หรือป้าย

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายต่างๆที่นักท่องเที่ยวจะเจอบ่อยในภาษาเวียดนามตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 30: “หอง-ฮ๊อก-เสือ-เชื๋อ” หรือ เสียและซ่อม

บทที่ 30: “หอง-ฮ๊อก-เสือ-เชื๋อ” หรือ เสียและซ่อม

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับการซ่อมแซมในภาษาเวียดนามตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 29: “โด่-อ๊วง-ท้าย-หว่า-แก๊ก-ก๋อย-โด่-อ๊วง” หรือ “เครื่องดื่มไทยและการสั่งเครื่องดื่ม”

บทที่ 29: “โด่-อ๊วง-ท้าย-หว่า-แก๊ก-ก๋อย-โด่-อ๊วง” หรือ “เครื่องดื่มไทยและการสั่งเครื่องดื่ม”

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มและการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 28: “ฟิม หญากและเถิ่นเตื๋อง” หรือ “หนัง/ภาพยนตร์ เพลงและไอดอล”

บทที่ 28: “ฟิม หญากและเถิ่นเตื๋อง” หรือ “หนัง/ภาพยนตร์ เพลงและไอดอล”

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับหนัง/ภาพยนตร์ เพลงและไอดอลในภาษาเวียดนามตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 27: ประโยคคำสั่ง

บทที่ 27: ประโยคคำสั่ง

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับประโยคคำสั่งตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 26: ก๋วยเตี๋ยวและวิธีการสั่งอาหาร

บทที่ 26: ก๋วยเตี๋ยวและวิธีการสั่งอาหาร

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับก๋วยเตี๋ยวและวิธีการสั่งก๋วยเตี๋ยวตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 25: คำอวยพรในโอกาสพิเศษต่างๆ

บทที่ 25: คำอวยพรในโอกาสพิเศษต่างๆ

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ ขอแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับคำอวยพรในโอกาสพิเศษต่างๆในคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 24: ป้ายห้ามและป้ายเตือนภาษาเวียดนาม

บทที่ 24: ป้ายห้ามและป้ายเตือนภาษาเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ ขอแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายห้ามและป้ายเตือนภาษาเวียดนามในคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 23 ตอนที่ 3 : “โก -วิด -19”

บทที่ 23 ตอนที่ 3 : “โก -วิด -19”

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ ขอแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 ผ่านคำศัพท์ในคลิปวิดีโอแนะนำการให้กำลังใจผู้ป่วยของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ