บทที่ 12 ตอนที่ 2 : “เถ่ย – เตี๊ยด” หรือ “สภาพอากาศ”

บทที่ 12 ตอนที่ 2 : “เถ่ย – เตี๊ยด” หรือ “สภาพอากาศ”

(VOVWORLD) -ในบทเรียนที่ 12 ตอนที่ 1 เราได้เรียนเกี่ยวกับวิธีถามและตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ…ประโยค “เจ่ย – เท้ – หน่าว” หรือ อากาศเป็นอย่างไรบ้างและคำสันธาน “ว่า” หรือ “และ”...
บทที่ 10 ตอนที่ 1 : “เอ๋อ – หญ่า – ห่าง” หรือ “ในร้านอาหาร”

บทที่ 10 ตอนที่ 1 : “เอ๋อ – หญ่า – ห่าง” หรือ “ในร้านอาหาร”

(VOVWORLD) -ในบทเรียนที่ 10 ตอนที่ 1 วันนี้ ขอแนะนำเกี่ยวกับเมนูอาหารขึ้นชื่อของเวียดนามและวิธีการใช้ศัพย์เกี่ยวกับอาหาร การสั่งอาหาร เป็นต้น
บทที่ 9 ตอนที่ 3 : “บ๋าน – ด๋า – เหว่ – เหวียด – นาม – เชือ” หรือ “คุณกลับเวียดนามแล้วหรือยัง”

บทที่ 9 ตอนที่ 3 : “บ๋าน – ด๋า – เหว่ – เหวียด – นาม – เชือ” หรือ “คุณกลับเวียดนามแล้วหรือยัง”

(VOVWORLD) - ในบทเรียนที่ 9 ตอนที่ 3 วันนี้ ขอเชิญท่านเรียนเกี่ยวกับคำถาม “บาวเลา” “จองบาวเลา” “บาวเลาโหร่ย”...
บทที่ 9 ตอนที่ 2 : “บ๋าน – ด๋า – เหว่ – เหวียด – นาม – เชือ” หรือ “คุณกลับเวียดนามแล้วหรือยัง”

บทที่ 9 ตอนที่ 2 : “บ๋าน – ด๋า – เหว่ – เหวียด – นาม – เชือ” หรือ “คุณกลับเวียดนามแล้วหรือยัง”

(VOVWORLD) - ในบทเรียนที่ 9 ตอนที่ 2 วันนี้ ขอเชิญท่านเรียนเกี่ยวกับการบอกเวลาเกี่ยวกับ “ท้าง” และ “หมั่ว” หรือเดือนและฤดูต่อไป...
บทที่ 9 ตอนที่ 1 : “บ๋าน – ด๋า – เหว่ – เหวียด – นาม – เชือ” หรือ “คุณกลับเวียดนามแล้วหรือยัง”

บทที่ 9 ตอนที่ 1 : “บ๋าน – ด๋า – เหว่ – เหวียด – นาม – เชือ” หรือ “คุณกลับเวียดนามแล้วหรือยัง”

(VOVWORLD) - ในบทเรียนที่ 9 ตอนที่ 1 วันนี้ ขอเชิญท่านเรียนเกี่ยวกับการบอกเวลาเกี่ยวกับ “ท้าง” และ “หมั่ว” หรือเดือนและฤดู พร้อมทั้งวิธีการถาม “ด๋า...