บทที่ 71: คำลงท้าย ตอนที่ 1

บทที่ 71: คำลงท้าย ตอนที่ 1

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ นะคะ
บทที่ 69: แยกแยะระหว่าง “i” กับ “y” หรือไม้มลายกับไม้ม้วน

บทที่ 69: แยกแยะระหว่าง “i” กับ “y” หรือไม้มลายกับไม้ม้วน

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับการแยกแยะระหว่าง "i" กับ "y" ในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับไม้มลายและไม้ม้วนในภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ นะคะ
บทที่ 68: บางคำที่มักจะอ่านผิด

บทที่ 68: บางคำที่มักจะอ่านผิด

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับบางคำที่มักจะอ่านผิดในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ นะคะ
บทที่ 67: 10 ประโยคง่ายๆใช้ในการสนทนาออนไลน์

บทที่ 67: 10 ประโยคง่ายๆใช้ในการสนทนาออนไลน์

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ10 ประโยคง่ายๆใช้ในการสนทนาออนไลน์ในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ นะคะ
บทที่ 66 ตอนที่ 2: “เกา - หอย - หว่า - แก๊ก - ดัด - เกา- หอย ” หรือคำถามและการตั้งคำถาม

บทที่ 66 ตอนที่ 2: “เกา - หอย - หว่า - แก๊ก - ดัด - เกา- หอย ” หรือคำถามและการตั้งคำถาม

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำถามและการตั้งคำถามในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ ต่อไปนะคะ
บทที่ 66 ตอนที่ 1: “เกา - หอย - หว่า - แก๊ก - ดัด - เกา- หอย ” หรือคำถามและการตั้งคำถาม

บทที่ 66 ตอนที่ 1: “เกา - หอย - หว่า - แก๊ก - ดัด - เกา- หอย ” หรือคำถามและการตั้งคำถาม

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำถามและการตั้งคำถามในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 65: “เกา - บิ - ด๋ง” หรือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ

บทที่ 65: “เกา - บิ - ด๋ง” หรือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 64: “เฟิน - เบียด - ตื่อ - ค้อ” หรือคำทรัพท์ที่มักสับสนและใช้กันผิดๆ

บทที่ 64: “เฟิน - เบียด - ตื่อ - ค้อ” หรือคำทรัพท์ที่มักสับสนและใช้กันผิดๆ

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำทรัพท์ที่มักสับสนและใช้กันผิดๆในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 63: “ตื่อ - เหยะ - ดอก - ซาย” หรือคำทรัพท์ที่มักจะอ่านผิด

บทที่ 63: “ตื่อ - เหยะ - ดอก - ซาย” หรือคำทรัพท์ที่มักจะอ่านผิด

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำทรัพท์ที่มักจะอ่านผิดง่ายในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
บทที่ 62 : “ยาว - เตี๊ยบ - แทว - จู๋ - เด่: เถ่ย - เตี๊ยด” หรือบทสัมมนาตามหัวข้อ “อากาศ“

บทที่ 62 : “ยาว - เตี๊ยบ - แทว - จู๋ - เด่: เถ่ย - เตี๊ยด” หรือบทสัมมนาตามหัวข้อ “อากาศ“

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักบทสัมมนาตามหัวข้อ "อากาศ" ในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 61 : “ฝุ - เอิม - ก๊วย” หรือมาตราตัวสะกด

บทที่ 61 : “ฝุ - เอิม - ก๊วย” หรือมาตราตัวสะกด

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักมาตราตัวสะกดในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 60 : คำกริยาที่แสดงการกระทำ

บทที่ 60 : คำกริยาที่แสดงการกระทำ

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักคำกิริยาที่แสดงการกระทำในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 59 : ” ซอ - แซ้ง” การเปรียบเทียบ

บทที่ 59 : ” ซอ - แซ้ง” การเปรียบเทียบ

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบในภาษาเวียดนามตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 58 : “แก๊ก - ดัด - เต็น” หรือการตั้งชื่อ

บทที่ 58 : “แก๊ก - ดัด - เต็น” หรือการตั้งชื่อ

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับการตั้งชื่อเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาษาเวียดนามกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 57 : “เต๊ต - สงกรานต์” และคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

บทที่ 57 : “เต๊ต - สงกรานต์” และคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักคำศัพท์ในเทศกาลสงกรานต์เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาษาเวียดนามกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 56 : “ดี - เชย - เสอ - ทู้” หรือเที่ยวสวนสัตว์

บทที่ 56 : “ดี - เชย - เสอ - ทู้” หรือเที่ยวสวนสัตว์

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆในภาษาเวียดนามเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆในสวนสัตว์เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 55 ตอนที่ 2: “ด๋าย - ตื่อ - เญิน - ซึง” หรือคำสรรพนาม

บทที่ 55 ตอนที่ 2: “ด๋าย - ตื่อ - เญิน - ซึง” หรือคำสรรพนาม

(VOVWORLD) - ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำสรรพนามในภาษาเวียดนามต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
บทที่ 55 ตอนที่ 1: “ด๋าย - ตื่อ - เญิน - ซึง” หรือคำสรรพนาม

บทที่ 55 ตอนที่ 1: “ด๋าย - ตื่อ - เญิน - ซึง” หรือคำสรรพนาม

(VOVWORLD) -ในบทเรียนวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำสรรพนามในภาษาเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยตามคลิปวิดีโอของอาจารย์เกิ๋มตู๋ ครูจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี