Phiên họp thứ 5 Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng

(VOV5) - Chiều 5/1, tại Hà Nội, Tiểu ban Tổ chức Đại hội XII của Đảng họp Phiên thứ 5. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban, chủ trì phiên họp. 

Tại Phiên họp, các thành viên Tiểu ban nghe và cho ý kiến về Báo cáo của Thường trực Tiểu ban về kết quả triển khai thực hiện công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng của các cơ quan, đơn vị từ phiên họp thứ tư đến nay và các nhiệm vụ còn lại cần tập trung giải quyết từ nay đến Đại hội XII của Đảng; cho ý kiến về tổ chức công tác diễn tập phục vụ Đại hội XII của Đảng. 


 Kết luận hội nghị, ông Lê Hồng Anh đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội của các cơ quan, đơn vị. Đến nay, nhiều công việc phục vụ Đại hội cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ. Về các nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XII của Đảng, ông Lê Hồng Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát lại toàn bộ các công việc được phân công phục vụ Đại hội, sớm hoàn tất các công việc còn lại về phục vụ Đại hội, tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt, góp phần tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác