Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của toàn xã hội

(VOV5) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều 25/10, Quốc hội nghe báo cáo về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn gần 12 năm thi hành của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Dự thảo Luật đã hoàn thiện quy định về thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng trong quá trình thực hiện các giao dịch, đặc biệt là các giao dịch trên không gian mạng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác