Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 Khóa XII: Tạo khí thế mới, xung lực mới, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định cán bộ và công tác cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu.

Sau 2 ngày làm việc, chiều 26/12, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại Hội nghị, các Ủy viên Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các Tờ trình và Báo cáo. Bộ Chính trị tiếp thu tối đa ý kiến của Trung ương và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Cũng tại Hội nghị, Trung ương bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 Khóa XII: Tạo khí thế mới, xung lực mới, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định cán bộ và công tác cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao. Trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh “lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng; và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là đối với mỗi cán bộ, đảng viên”. Do đó, mỗi người cần đề phòng và kiên quyết bác bỏ những âm mưu, luận điệu sai trái của các phần tử xấu, thù địch xuyên tạc nhằm kích động, hòng chia rẽ nội bộ đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Đề nghị các đồng chí Trung ương, các đồng chí tham dự Hội nghị và đồng bào, chiến sĩ cả nước chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và toàn bộ nhiệm vụ mà Đại hội XII đã đề ra”.

Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác