Bế mạc phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ quốc hội

(VOV5) - Trong phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về một số dự án luật và họp phiên bế mạc.

Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật đầu tư công, các đại biểu thống nhất với nội dung “Quốc hội quy định cụ thể về dự án quan trọng quốc gia, Chính phủ quy định cụ thể việc phân loại các dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C phù hợp từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội”. Làm rõ về thẩm quyền trong quyết định đầu tư công, một số đại biểu cho rằng cần có những quy định về giải phóng mặt bằng trong Luật để nâng cao hiệu quả đầu tư công và cần bổ sung thêm những nội dung về công khai minh bạch trong đầu tư công.

Về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật xây dựng (sửa đổi), các đại biểu cho rằng cần rà soát lại các quy định thời gian qua; đồng thời cần quy định rõ những loại xây dựng nào phải được cấp phép hoặc không được cấp phép; những vấn đề như bảo hiểm xây dựng, lưu trữ hồ sơ, các dự án nhóm A, nhóm B… cần được cụ thể hóa trong Luật.

Trước đó. trong phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam và thảo luận về báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Bế mạc phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ quốc hội - ảnh 1
Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến bay (Ảnh minh họa)

Cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam, nhiều đại biểu cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Luật lần này phải đạt được mục tiêu tăng cường hiệu lực của công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hàng không và bảo đảm quyền lợi của khách hàng.

Liên quan đến vấn đề an ninh hàng không, nhiều đại biểu cho rằng việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến bay cần được thực hiện theo những nguyên tắc an ninh rất nghiêm ngặt đối với mọi người và hành lý, hàng hóa trong chuyến bay, nguyên tắc này phải được thực hiện trên cơ sở mọi người đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội nêu ý kiến: "Trong hoạt động của một sân bay có rất nhiều nội dung, nhưng đảm bảo cuối cùng là hiệu quả kinh tế và an ninh. Đảm bảo an ninh sân bay có những công đoạn phải do cơ quan Nhà nước đảm nhiệm, chứ không để tổ chức tư nhân đảm bảo được. Vì vậy đòi hỏi trách nhiệm của Nhà nước phải rất cao. Sân bay và hoạt động bay không chỉ liên quan đến vấn đề kinh tế, đối ngoại mà còn liên quan trực tiếp đến vấn đề quốc phòng, an ninh quốc gia”.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ quốc hội thảo luận về báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác