Bộ Chính trị làm việc với các tỉnh, thành về công tác chuẩn bị đại hội các Đảng bộ

(VOV5) - Tiếp theo tuần đầu đợt 1, từ ngày 23 đến ngày 30-7-2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ 10 tỉnh uỷ (Trà Vinh, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Hoà Bình, Bắc Giang, Quảng Bình, Hậu Giang, An Giang, Lạng Sơn, Đồng Tháp) về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Tại đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến vào 3 nhóm nội dung: Một là, đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp uỷ và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ, cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết, các định hướng lớn nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng có liên quan trực tiếp đến đảng bộ. Hai là, đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp uỷ, về nội dung và phương thức lãnh đạo, những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ. Ba là cho ý kiến về phương án nhân sự của cấp uỷ, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và về tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỉ lệ tuổi trẻ, tỉ lệ nữ, tỉ lệ tái cử.

Trên cơ sở ý kiến góp ý và Thông báo kết luận buổi làm việc, 10 đảng bộ tỉnh nói trên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự để tổ chức thành công đại hội theo kế hoạch đã đề ra.

 


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác