Cải cách hành chính giai đoạn tới là tiếp tục tạo bước đột phá vào những vấn đề khó

(VOV5) -Yêu cầu đặt ra là cải cách hành chính gian đoạn tới là tiếp tục tạo bước đột phá vào những vấn đề khó, cắt giảm thủ tục gắn với quyền lợi của các bộ ngành để cắt giảm đi vào thực chất.

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, tại buổi làm việc với các bộ, ngành về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, việc cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh và tình hình thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh.

Cải cách hành chính giai đoạn tới là tiếp tục tạo bước đột phá vào những vấn đề khó - ảnh 1 Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với 14 bộ. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng việc cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa mang lại lợi ích rõ ràng cho doanh nghiệp sức ảnh hưởng chưa sâu rộng, việc cắt giảm tại một số đơn vị vẫn chạy theo cơ số học, chạy theo thành tích, cắt giảm nhiều nhưng không lưu ý đến vấn đề quản lý. Yêu cầu đặt ra là cải cách hành chính gian đoạn tới là tiếp tục tạo bước đột phá vào những vấn đề khó, cắt giảm thủ tục gắn với quyền lợi của các bộ ngành để cắt giảm đi vào thực chất.

Bộ trưởng nêu rõ, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là quyết tâm rà soát lại giảm chi phí, rà soát lại chi phí chính thức và đặc biệt giảm chi phí không chính thức. Việc cắt giảm phải tăng cường công tác quản lý của nhà nước, đảm bảo mục đích tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp để phát triển: "Chính phủ chỉ đạo rất mạnh mẽ trong năm 2019 này đó là bãi bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu và thực thi đầy đủ triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018.

Giao các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát trình Chính phủ bãi bỏ đơn giản không rõ ràng không cụ thể, không khả thi trước quý 3 năm 2019, thời gian không còn dài do đó cần phải quyết liệt thực hiện."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác