Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt, bao trùm của Đề án, đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh: daibieunhandan.vn

Chiều 26/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt, bao trùm của Đề án, đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, tạo cơ chế, chính sách cho tập trung nguồn lực, đồng thời động viên, hướng dẫn để đồng bào vươn lên, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và cuộc sống, không cam chịu đói nghèo.  

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện có trách nhiệm việc đầu tư phát triển bền vững ở cả ba trụ cột: phát triển kinh tế - xã hội bình đẳng, công bằng và môi trường được bảo vệ. Trong đó, coi trọng vai trò quyết định, giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm nguyên tắc công bằng – đoàn kết - tương trợ giúp nhau cùng phát triển trong đồng bào các dân tộc thiểu số".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật sớm đi vào thực tiễn, hướng dẫn các bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về dân tộc, công tác dân tộc trong thời kỳ mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác