Công bố nhiều ấn phẩm về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

 

 

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm 2020, trong đó có cuốn sách “Chuẩn bị thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Công bố nhiều ấn phẩm về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng - ảnh 1

Ông Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, cho biết: "Cuốn sách gồm những bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn được tuyển chọn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội. Thứ hai là cuốn Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII. Thứ ba là cuốn sách Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban soạn".

Cũng trong lần công bố này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ra mắt sách kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Trong đó, đáng chú ý là cuốn sách “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới”, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An sưu tầm, biên soạn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác