Công tác thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị ngành thanh tra đóng vai trò chủ đạo trong việc tham mưu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước nói chung và nhiệm vụ công tác thanh tra là rất cần thiết, đòi hỏi phải đồng bộ nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của ngành thanh tra diễn ra chiều 10/7, tại Hà Nội.

 Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị ngành thanh tra đóng vai trò chủ đạo trong việc tham mưu cho các cấp, các ngành, địa phương trong việc thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng việc giải quyết khiếu nại tố cáo đông người đòi hỏi các cấp phải công tâm, đánh giá đúng bản chất vụ việc để có giải pháp toàn diện trong xử lý và kiến nghị xử lý, bảo đảm quyền lợi Nhà nước, người dân, nhà đầu tư trong giải quyết các vụ việc.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác