Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết đầu tiên do Việt Nam đề xuất

(VOV5) - Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hàng năm nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó, có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp. 

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 7/12 đã thông qua Nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27/12 hàng năm.

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết đầu tiên do Việt Nam đề xuất - ảnh 1

Ngày 7/12, Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh. - Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại LHQ

Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong lĩnh vực này, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và được thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.Đề xuất của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nước thành viên Liên hợp quốc, kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên, các tổ chức trong hệ thống của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực khác, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cá nhân và các thành phần liên quan khác kỷ niệm Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hàng năm nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó, có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp. 

27/12 là ngày sinh của Louis Pasteur, một trong những người tạo nền móng cho y tế phòng ngừa. Những thành tựu của ông về y tế và y tế dự phòng cũng như vaccine để phòng chống dịch bệnh. Đây là lý do Việt Nam chọn ngày 27/12 là Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác