Điện mừng của các đảng nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Lãnh đạo Đảng Cộng sản các nước Lào, Campuchia, Cuba, Trung Quốc, Triều Tiên gửi điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro và Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có nội dung: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào tin tưởng  chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, quyết đoán của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào nguyện làm hết sức mình để giữ gìn và phát huy mối quan hệ trên ngày càng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau như một coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam, sẵn sàng cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy tin cậy chính trị, đi sâu trao đổi kinh nghiệm lý luận, thực tiễn về xây dựng đảng, quản lý đất nước, học hỏi lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau trong quá trình tìm tòi con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc của mình, cùng dẫn dắt quan hệ Trung–Việt phát triển lành mạnh, ổn định, thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển, đóng góp cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có nội dung: Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia -Việt Nam không ngừng được phát triển và quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ Campuchia - Việt Nam ngày càng phát triển bền vững theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Trong Điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro viết: Chúng tôi xin khẳng định lại lời cam kết của Tổng Tư lệnh cách mạng Cuba, Fidel Castro Ruz, về tình anh em trước sau như một với Đảng Cộng sản, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, người kế thừa di sản quang vinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong năm 2020, chúng ta sẽ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, sự kiện đó là một biểu tượng của tình hữu nghị sâu đậm, tấm gương của ý chí đoàn kết trước những thách thức mà thế giới ngày nay đang đặt ra.

Trong Điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un, viết: Chúng tôi luôn cảm thấy vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang giành được trong việc hoàn thành sự nghiệp xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh và văn minh đúng theo ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập Đảng. Tôi tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển trong cuộc đấu tranh chung nhằm bảo vệ, giữ gìn và hoàn thành sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác