Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ cung cấp đầy đủ thông tin về hệ thống mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ quản lý với tiêu chí cụ thể...

Sắp xếp lại tổ chức, biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập không phải  là cắt giảm cơ học mà mục đích cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu lực và chất lượng trong cung ứng dịch vụ công. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công tại cuộc họp sáng nay sau khi nghe các Bộ Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương báo cáo về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

 Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với các bộ về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sáng 7/6 (ảnh: báo Đại biểu nhân dân) 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ cung cấp đầy đủ thông tin về hệ thống mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ quản lý với căn cứ, tiêu chí cụ thể để sắp xếp lại. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh giản bộ máy, biên chế nhưng phải tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động: "Hướng tới rà soát sắp xếp lại theo hướng giảm đầu mối, tinh giản biên chế bộ máy để giảm kinh phí thường xuyên hàng năm nhưng mục tiêu phải đảm bảo tăng cường cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Sắp xếp lại không phải là bài toán đơn giản chỉ là cắt giảm cơ học mà mục đích cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu lực và chất lượng trong cung ứng dịch vụ công, đảm bảo cho ng dân và doanh nghiệp tiếp cận được các dịch vụ công."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác