Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

(VOV5) - Bà Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chiều qua (21/1), tại Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bà Trương Thị Mai, chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 - ảnh 1

Hội nghị triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024. Ảnh: VOV

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các cơ quan được giao nhiệm vụ cần tập trung, chủ động xây dựng các đề án, báo cáo được phân công; Ưu tiên các việc trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, các hội nghị Trung ương trong năm nay và các công việc quan trọng, cấp bách cần thực hiện trong năm. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương phải nêu cao trách nhiệm, bảo đảm chất lượng văn bản thẩm định, góp ý, văn bản hoá các nội dung sau hội nghị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bảo đảm tiến độ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác