Hội thảo “Công tác Tuyên giáo của Đảng-90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”

(VOV5) - Công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930- 1/8/2020), sáng 15/07, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác Tuyên giáo của Đảng- 90 năm chặng đường vẻ vang:Thành tựu và Tầm nhìn”.

Hội thảo “Công tác Tuyên giáo của Đảng-90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn” - ảnh 1

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo. - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham luận của các đại biểu tại Hội thảo khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam trong 90 năm qua. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới, cần tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, khoa giáo, báo chí, xuất bản… tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Tiếp tục nâng cao vai trò nhiệm vụ của công tác tuyên giáo, tuyên truyển đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Gắn chặt công tác tuyên giáo với đời sống, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh; cùng với đó, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác