Hội thảo khoa học "Đổi mới phương thức thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới"

(VOV5) -  Hơn 20 tham luận tại Hội thảo tập trung làm rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại thời gian qua. 

Hội thảo được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng ngày 15/11, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức.

Hơn 20 tham luận tại Hội thảo tập trung làm rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại thời gian qua. Các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn đã cùng nhau chia sẻ ý kiến nhằm chỉ ra thực trạng hoạt động thông tin đối ngoại ở Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung nói riêng, làm rõ vai trò và ý nghĩa của thông tin đối ngoại trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; từ đó đề xuất những biện pháp và lộ trình cụ thể xây dựng những phương thức mới và với nội dung và mô hình truyền thông khả thi để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam ra thế giới.

Hội thảo cũng tập trung phân tích tầm quan trọng, vai trò của lực lượng chuyên trách làm công tác thông tin đối ngoại, kiến nghị cần nhanh chóng hình thành sự quản lý thống nhất về mặt nhà nước các hoạt động thông tin đối ngoại, củng cố các tổ chức bộ máy của các lực lượng chủ chốt và chuyên trách làm thông tin đối ngoại của các cấp, các ngành, các địa phương./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác