Hội thảo về dự án luật xây dựng (sửa đổi)

(VOV5) - Dự thảo cần quy định chế tài đủ mạnh để chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tuân thủ đúng quy chuẩn thi công xây dựng; nên bổ sung thêm những chính sách khuyến khích nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Theo ý kiến của các đại biểu tại hội nghị diễn ra chiều qua, 31/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dự thảo luật xây dựng (sửa đổi) có nhiều điểm mới, như: phương thức quản lý và nội dung quản lý dự án nhằm quản lý chặt chẽ đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, tạo thuận lợi cho các cá nhân thuộc các thành phần kinh tế khác nhau tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; những quy định về quy hoạch xây dựng để khắc phục tình trạng xây dựng tự phát, đảm bảo công khai minh bạch đối với quy hoạch xây dựng được duyệt; xác định rõ trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng, phân công, phân cấp cụ thể giữa các Bộ, ngành, địa phương...

Hội thảo về dự án luật xây dựng (sửa đổi) - ảnh 1

Các đại biểu kiến nghị: Dự thảo cần quy định chế tài đủ mạnh để chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tuân thủ đúng quy chuẩn thi công xây dựng; nên bổ sung thêm những chính sách khuyến khích nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ xây dựng Việt Nam, cho biết: “Nhà ở xã hội đang được đưa vào luật nhà ở, là chương riêng của luật nhà ở. Đây là chính sách mới nhưng hết sức có ý nghĩa để tạo cho người dân thu nhập trung bình và thấp không có điều kiện để tiếp cận với nhà ở theo giá thị trường thì có thể ở được nhà này. Tức là nhà này có được sự hỗ trợ của nhà nước. Riêng về nhà ở xã hội đã được đưa vào chương riêng của luật nhà ở. Lần này luật nhà ở cũng sẽ đồng thời được đưa ra Quốc hội thảo luận vào kỳ họp thứ 7 này.”/.

Phản hồi

Các tin/bài khác