Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam

(VOV5)- 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ luật gia đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành cùng với sự phát triển của đất nước. 


Từ ngày thành lập đến nay, Hội Luật gia Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội; tổ chức hội đã có ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay đã có hơn 46 nghìn hội viên hoạt động trong lĩnh vực pháp luật. Với phương châm “Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Phát triển”, các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam - ảnh 1
Ông Lê Hồng Anh thư phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam, diễn ra sáng 4/4 tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá cao những thành tích của Hội Luật gia Việt Nam trong 60 năm qua đã góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông Lê Hồng Anh đề nghị Hội Luật gia Việt Nam cần phát huy truyền thống của mình, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể để xây dựng Hội phát triển vững mạnh toàn diện; tiếp tục quán triệt tới các cấp hội chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam; mỗi hội viên phải là những công dân gương mẫu, có dũng khí trong việc đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ công bằng lẽ phải, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác