Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

(VOV5) - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có nhiều cống hiến quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ với quốc tế.

Trong điện chia buồn gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khẳng định nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là nhà cách mạng lão thành, nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, cống hiến cả đời vào sự nghiệp phát triển, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa  xã hội của Việt Nam.

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần - ảnh 1Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. - Ảnh vietnamnet.

Tổng thống Hàn Quốc Mun Che In gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong điện, Tổng thống Mun Che In cho rằng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có nhiều cống hiến quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam và sự phát triển của quan hệ hai nước Hàn Quốc - Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhận được điện và thư chia buồn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mặt trận giải phóng dân tộc Xan-đi-nô (FSLN), Tổng thống và Phó Tổng thống Cộng hòa Nicaragua; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít; Lãnh đạo Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV); Lãnh đạo Mặt trận giải phóng Pha-ra-bun-đô Mác-tin (FMLN); Lãnh đạo Đảng Cộng sản Brasil (PCdoB); Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phong trào cánh tả thống nhất (MIU) Dominica; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay (PCU); Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile; Lãnh đạo Đảng Cộng sản Bolivia; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Argentina (PCA).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác