Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ các tỉnh Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế

( VOV5) - Hôm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.


Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, Tổng Bí thư chỉ rõ những kết quả quan trọng này là tiền đề cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bên cạnh đó, thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật canh tác, công nghệ cao vào sản xuất. Tuyên Quang cần tập trung cải cách hành chính, tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Tuyên Quang cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm công tác bảo tồn, phát huy truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, thôn bản, tổ nhân dân văn hoá".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ các tỉnh Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: qdnd.vn


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Đảng bộ Tuyên Quang thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, bảo đảm chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế chính thức khai mạc tại thành phố Huế. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Thừa Huế cần gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội với nhiệm vụ xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020. Bên cạnh đó, tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có bản sắc riêng của vùng đất văn hiến, văn hóa Huế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác