Ngày 22/7 công bố kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

(VOV5)Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, sáng nay (22/7), Quốc hội nghe công bố kết quả bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; Biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tiếp đó Chủ tịch Quốc hội khóa 14 tuyên thệ. 

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự. Buổi chiều, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác