Nhất trí thống nhất tổ chức Tin lành miền Bắc và miền Nam

(VOV5)- Nội dung quan trọng này được 100% đại biểu nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 34 Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc sau 2 ngày diễn ra các phiên thảo luận. Đây là bước quan trọng cho tiến trình hợp nhất Giáo hội Tin lành trên toàn quốc sau gần 60 năm tồn tại và hoạt động độc lập ở hai miền.

 

Trong nhiệm kỳ mới, Hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc sẽ tiếp tục sắp xếp và ổn định các điểm nhóm Tin lành, chăm lo công tác đào tạo, xây dựng tổ chức vững mạnh, vừa kế thừa truyền thống, vừa đổi mới cho phù hợp với hoàn cảnh mới, phát huy tốt vai trò là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 

Tại phiên bế mạc ngày 03/10, Đại hội đồng lần thứ 34 Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc họp phiên bế mạc và bầu Mục sư Nguyễn Hữu Mạc tiếp tục giữ chức Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc trong nhiệm kỳ mới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác