Nhiều chính đảng Mỹ Latinh gửi thông điệp chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII từ ngày 25/1 đến 2/2, nhiều chính đảng ở Mỹ Latinh đã gửi điện chào mừng tới Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung. Trong thông điệp, các Đảng Cộng sản Brazil, Đảng Cộng sản Argentina, Đảng Đoàn kết Argentina, Đảng Cộng sản Uruguay…, ca ngợi những nỗ lực phi thường của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội, đặc biệt trong những điều kiện hết sức khó khăn của năm 2020 khi đại dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ tác động mạnh tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Các chính đảng bày tỏ hy vọng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vạch ra những định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đạt nhiều thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác