Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

(VOV5) -  Luật PPP góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 11/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Theo đó, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2020 khoảng 6,8%, trong đó bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, duy trì nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 - ảnh 1 Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết 

Cũng trong hôm nay, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: “Dự thảo luật quy định về: nội hàm của đầu tư PPP; mối quan hệ của luật PPP và một số luật cơ bản có liên quan để bảo đảm tính chỉnh thể của hệ thống pháp luật; phạm vi áp dụng; hội đồng thẩm định dự án PPP; trình tự thực hiện dự án PPP; các loại hợp đồng PPP; cơ chế quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP; hoạt động của doanh nghiệp dự án; quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án PPP; các cơ chế đảm bảo của Chính phủ.”

Luật PPP góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, khắc phục những khó khăn bất cập đang tồn tại hiện nay và đảm bảo tính pháp lý ổn định, nâng cao hiệu quả thực hiện, tính khả thi của các dự án PPP dài hạn, nhiều rủi ro, đầu tư quy mô lớn, cũng như tính pháp lý đồng bộ với các luật có liên quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác