Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

(VOV5) -Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá tình hình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 và bàn đưa ra các giải pháp để thúc đẩy quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

 
Phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 diễn ra hôm nay, 6/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước trong việc cổ phần hóa bởi chủ trương của Đảng, Nhà nước là phải đổi mới mạnh mẽ, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước - ảnh 1
Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 (chinhphu.vn)


Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá tình hình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 và bàn đưa ra các giải pháp để thúc đẩy quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 thực chất và hiệu quả hơn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, lợi ích cục bộ chính là rào cản lớn đối với tiến trình cổ phần hóa, chưa thực sự tạo động lực để thoái vốn cổ phần hóa. Thủ tướng nhấn mạnh phải coi công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2017. Về nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước năm 2017, Thủ tướng chỉ đạo một số nội dung quan trọng: “Nhiệm vụ đầu tiên là phải xác định được lĩnh vực nào Nhà nước cần nắm giữ và lĩnh vực nào Nhà nước cần rút ra. Quan điểm chỉ đạo là những lĩnh vực công ích và một số lĩnh vực thất bại thị trường thì Nhà nước nắm vai trò chi phối. Những lĩnh vực còn lại Nhà nước cần rút ra theo một tỷ lệ phù hợp, hoặc rút ra 100% để thị trường phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Tinh thần này phải được quán triệt trong quá trình chuẩn bị cổ phần hóa”.

 

Thủ tướng cũng cho biết sẽ ký sửa đổi Quyết định về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước ngay sau Hội nghị này. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện quy định nâng cao chất lượng và trách nhiệm của tổ chức, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước. Cùng với đó là có cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị doanh nghiệp một cách thực chất, quy định trách nhiệm thực hiện cam kết của cổ đông chiến lược.


Thủ tướng cũng cho rằng cần xác định các biện pháp đảm bảo công khai, minh mạch và chặt chẽ trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đảm bảo không thất thoát vốn, tài sản vốn Nhà nước. Cùng với đó là sắp xếp, cơ cấu lại hoặc giải thể, phá sản những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, mất khả năng thanh toán, xử lý dự án không hoạt động. Đồng thời sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là những doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác