Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(VOV5) - Báo cáo cần cập nhật các số liệu và có số liệu so sánh giữa các năm để so sánh được hiệu quả của công tác tiết kiệm, chống lãng phí. 

Phiên họp sáng 12/04, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Báo cáo thẩm tra cho thấy các cấp, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trong cả nước đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 do Quốc hội đề ra.

 Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - ảnh 1Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Sẽ báo cáo Thủ tướng về những đơn vị chưa có Chương trình hành động 

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với nhiều nội dung thể hiện trong báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Một số thành viên của Ủy ban cho rằng báo cáo cần cập nhật các số liệu và có số liệu so sánh giữa các năm để so sánh được hiệu quả của công tác tiết kiệm, chống lãng phí. 

Trong phiên buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý phát triển đô thị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác