Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

(VOV5)- Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân.


Chiều 15/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). 


Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) nêu rõ: Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), đảm bảo thể chế hóa đấy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp để Bộ luật hình sự đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) - ảnh 1

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua góp ý trực tiếp bằng văn bản, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; Góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các hình thức phù hợp khác. Đối tượng lấy ý kiến gồm các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 15/7/2015 và kết thúc ngày 14/9/2015.

Phản hồi

Các tin/bài khác