Truyền thông Lào ca ngợi tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Bài viết nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình mẫu, là tấm gương trong sáng của tinh thần cách mạng cao cả, của ý chí chiến đấu dũng cảm,  hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tờ Pathetlao số ra các ngày 17-18/5, đăng tải các bài giới thiệu về cuộc đời và hoạt động trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời ca ngợi tấm gương đạo đức cách mạng cao cả của Người.

Truyền thông Lào ca ngợi tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1 Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch - Ảnh tư liệu

Bài “Cuộc đời và hoạt động trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” số ra ngày 17/5 nhấn mạnh: Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đức tính tốt đẹp của Người quá vĩ đại, quá bao la, không lời nào kể hết. Người đã có những đóng góp to lớn và vĩ đại cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì dân chủ và hòa bình, vì sự tiến bộ xã hội của thời đại ngày nay. Bài báo ca ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy và nhà lãnh đạo vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là người bạn thân thiết của tất cả các quốc gia bị áp bức và của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.

Trong số ra ngày 18/5, tờ báo này tiếp tục đăng bài tiêu đề “Học tập noi gương đạo đức cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ca ngợi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hình mẫu để học tập, noi theo. Bài viết nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình mẫu, là tấm gương trong sáng của tinh thần cách mạng cao cả, của ý chí chiến đấu dũng cảm không chấp nhận đầu hàng; hết lòng phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Suốt cuộc đời, Người đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng đất nước và giải phóng nhân loại, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác